Project F1rst gaat samen werken met AcconAVM

Het subsidielandschap in Nederland is erg ‘wijds’. Bij de vraag: “Kun je mij verder helpen bij een concrete subsidieaanvraag, zoals de VIA-subsidie of SDE staat AcconAVM klaar voor de klant. Maar, als je het subsidielandschap bekijkt vanuit de onderneming, de strategie, de wensen en keuzes voor de toekomst, ‘zie je soms door de bomen het bos niet meer’. Welke subsidies zijn er allemaal? Kunnen subsidies gecombineerd worden? Welke subsidies zitten nog in de pijplijn? Hoe versterken we de veerkracht van ondernemers door gebruik te maken van de mogelijkheden in subsidieland? Project F1rst gaat adviseurs van AcconAVM steunen (met kennis en middelen) om proactief contact op te nemen met de klant of prospect, het gesprek over subsidies aan te gaan, advieskansen op dit gebied te herkennen en de samenwerking met Project F1rst naar voren te brengen. Waar die kansen gezien worden gaat Project F1rst een vrijblijvend gesprek aan met de klant. Zijn er concrete kansen, dan sluit Project F1rst een overeenkomst met de ondernemer voor begeleiding gedurende het gehele subsidietraject van aanvraag en eventuele voorschotaanvragen tot en met de uiteindelijke subsidievaststelling bij de eindafrekening.
Met een webinar voor adviseurs van AcconAVM is een start gemaakt met de samenwerking. AcconAVM en Project F1rst hopen dat dit de start is van een lange en vruchtbare samenwerking, waar veel ondernemers de vruchten van gaan plukken.