De aanpak van Project F1rst

First things F1rst: persoonlijk contact, betrokkenheid en effectieve samenwerking met u als opdrachtgever zijn onmisbare basis-ingredi├źnten om niet alleen een duurzame relatie op te bouwen, maar ook om u (in combinatie met onze dienstverlening) echt te kunnen ontzorgen. Wij hanteren een no-nonsense benadering en gaan uit van open en directe communicatie. Wij werken op maat, zijn niet voor een gat te vangen, bieden een succesvol programma waarin plezier maar ook gewoon hard werken voorop staan. Een traject is het meest effectief wanneer u gewoon u zelf kunt zijn.

In de praktijk komt dat erop neer dat we eerst vrijblijvend kennis maken met elkaar om te kijken of er een persoonlijke match is. Die match moet de basis zijn voor een wat ons betreft langdurige en wederzijds bevredigende relatie. Na een positieve kennismaking stellen we gezamenlijk vast welke werkzaamheden Project F1rst voor u kan uitvoeren en stellen wij daarvoor een offerte op. Afhankelijk van het type werkzaamheden kan het zijn dat wij een deel van de werkzaamheden op risico uitvoeren, waarbij de vergoeding voor Project F1rst (mede) afhankelijk is van het behaalde resultaat. Na opdrachtbevestiging gaan we aan de slag. De klus is vervolgens altijd een samenwerking tussen ons en u als opdrachtgever. Zonder uw bedrijfsspecifieke en technische kennis kunnen wij niks. Er zal daarom altijd regelmatig overleg zijn. Ook bij subsidietrajecten (of andere financieringstrajecten) zullen wij u niet laten zwemmen. Een subsidie eindigt niet bij het ontvangen van een positieve beschikking. Die beschikking is pas het begin. In het hele traject daarna, tot en met het ontvangen van de definitieve beschikking op de afrekening van de subsidie, zullen wij u ondersteunen. Tijdens de uitvoering van een project moet op veel vlakken voldaan worden aan de voorwaarden van de subsidieverstrekker. Dat vergt continue aandacht gedurende het hele project. Die aandacht mag u van ons verwachten. Wij nemen dus geen succesfee in ontvangst om dan afscheid van u te nemen. Nee, voor die fee begeleiden wij u het hele traject en doen we niet alleen de aanvraag. Die benadering geldt voor ons hele palet aan diensten. Het mooie van het werk is niet het afronden van een rapport of het succesvol leveren van financiering, maar juist het eindresultaat. Daaraan dragen wij graag ons steentje bij.