Ontwikkeling Bio Based Battery naar volgende fase

‘We willen niks meer verbranden waardoor je ook niet langer mineralen vernietigt’ Van links naar rechts Lammert de Wit, Wim Hof en Richard IJpma bij een prototype van de BioBased Battery. Foto: harry Tielman Bouke Nielsen De mannen van Suwotec zijn liefhebbers van techniek. Ze hebben de natuur bestudeerd en destilleren daaruit diverse technieken. De BioBased Battery is hun eerste product. Als techneuten met elkaar rond de tafel zitten, dan regent het verhalen met sterke staaltjes van techniek. Het is bij Suwotec niet anders. Dan weer een verhaal van Lammert de Wit uit de tijd dat hij onder extreme omstandigheden boorputten (olie en gas) afsloot, dan weer van Richard IJpma die auto’s weer aan de loop heeft gekregen nadat die door garages waren opgegeven. Vanuit die achtergrond hebben ze een ambitie om duurzame en groene ontwikkelingen aan te wakkeren. Want die dragen de toekomst, zo is hun overtuiging. Het is niet alleen de techniek die hen drijft, het is ook hun verantwoordelijkheidsgevoel naar de wereld. Het gevolg: ze hebben een waardeketen ontworpen voor productontwerp en energie. En dat is hun routekaart voor ontwikkeling en innovatie, voor wat ze zelfs gamechanging innovations noemen. Dat is een stevige claim, ze hebben dan ook veel…

Lees verderOntwikkeling Bio Based Battery naar volgende fase

Subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

In de Staatscourant van 20 juli 2018 is aangekondigd dat het Ministerie van VWS met ingang van 2019 jaarlijks een subsidiebudget beschikbaar stelt van 87 miljoen euro voor sportorganisaties. Ze komen voor een subsidie in aanmerking op het moment dat zij gaan investeren in de accommodatie of werkzaamheden laten verrichten ten behoud van de accommodatie. Zowel sportverenigingen, sportstichtingen als BV’s zonder winstoogmerk kunnen een beroep doen op deze subsidie. De Subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ is een compensatie voor het vervallen van de mogelijkheid om btw (veelal tegen 21%) te verrekenen en gaat in per 2019. Amateursportorganisaties kunnen een beroep doen op deze subsidie. Deze subsidie van 20% van de investering zorgt er in dat geval voor dat het financiële nadeel, als gevolg van het verdwijnen van die btw verrekenmogelijkheid, (grotendeels) wordt gecompenseerd. Daarbovenop is 15% (extra) subsidie mogelijk voor investeringen in energiebesparing/duurzame energieopwekking én voor investeringen in het toegankelijk maken van sportaccommodaties voor mensen met een beperking. Daar waar de btw verrekening eerder was voorbehouden aan (veelal daartoe speciaal opgerichte) sportstichtingen, staat de subsidieregeling ook open voor de sportverenigingen. Wat wordt er gesubsidieerd Op de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en…

Lees verderSubsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Seminar Data in dienst van onderhoud

‘Data’ krijgt een steeds grotere rol in de samenleving. Dinsdag 26 juni was er bij de Koninklijke Marine in Den Helder een mede door Project F1rst georganiseerd seminar om te bespreken wat de kansen zijn voor het optimaliseren van onderhoud. Daarbij ging het vooral over hoe je data kunt gebruiken om: - degradatie van systemen te detecteren en je zodoende - kunt zien aankomen wanneer een systeem zal falen zodat je - de tijd hebt om onderhoud te plannen en uit te voeren Daarnaast werd ingegaan op het gebruik van data en sensoren als hulpmiddel bij het uitvoeren van een Blanket Search nadat een schip schade heeft opgelopen. Slimmer onderhoud Door slimme algoritmes te ontwikkelen kan machine-data worden gebruikt om te voorspellen hoe lang een systeem nog kan blijven functioneren. Als je de onderhoudsplanning daarop aanpast, kun je voorkomen dat een systeem defect raakt. Dit heeft uiteraard een gunstig effect op de materiële gereedheid. Daarnaast is het gunstig dat je het onderhoud kunt uitvoeren op een moment dat dat goed uitkomt, en kun je reservedelen tijdiger bestellen waardoor je minder last hebt van levertijden. De verschillende sprekers gingen in op het gebruik van data die al nu al direct toegankelijk…

Lees verderSeminar Data in dienst van onderhoud

Ship Data Science

Project F1rst doet momenteel voor de Koninklijke Marine het projectmanagement voor het maritieme innovatiecluster Ship Data Science. Onder dit cluster vallen verschillende projecten die met elkaar gemeen hebben dat met behulp van sensoriek meer en meer continu data wordt vergaard waarmee onder meer onderhoud van installaties aan boord van schepen kan worden voorspeld. Daardoor moeten de kosten van onderhoud naar beneden gaan en de betrouwbaarheid omhoog. Andere voorbeelden zijn het met behulp van sensoren vaststellen van de schade na een impact en het bemeten van uitlaatgassen (zowel voor voorspellend onderhoud als verduurzaming). Binnen deze projecten is ruimte voor het testen en doorontwikkelen van innovatieve oplossingen vanuit het bedrijfsleven! Belangstellenden kunnen zich melden via info@projectf1rst.nl.

Lees verderShip Data Science

EnTranCe test energieopslagsysteem van EnerShi

EnerShi ontwikkelt nieuwe energieopslagsystemen. Het uitgangspunt daarbij is betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. EnerShi gelooft daarom niet dat lithium-ion batterijen de toekomst zijn. Systemen met deze batterijen zijn niet allen brand- en explosiegevaarlijk, EnerShi vindt ze ook niet duurzaam genoeg. Als de batterijen na een jaar of zes worden afgeschreven blijven er teveel materialen over die niet hergebruikt worden. EnerShi gebruikt daarom zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen en herbruikbare materialen in de systemen. EnerShi heeft Energy Discs ontwikkeld. Energy Discs is een wereldwijd gepatenteerd systeem en wordt in december 2017 getest bij EnTranCe in Groningen. Energy Discs is een elektromechanische opslagmethode. De energie wordt opgeslagen in schotelveren die tijdens het opslaan worden ingedrukt. Op het moment dat de energie weer nodig is worden de veren ontspannen en komt de opgeslagen energie vrij. Deze manier van opslaan levert zo goed als geen verlies van energie op. Energie kan in principe oneindig vaak worden opgeslagen en net zo lang als gewenst; of dat nu een uur is of tien jaar. Het rendement blijft constant. Dit in tegenstelling tot batterijen. Daarvan vermindert het rendement in de loop van de tijd en is het aantal opslagkeren beperkt. Het systeem is veilig en gemakkelijk te onderhouden. De opslagcapaciteit kan op…

Lees verderEnTranCe test energieopslagsysteem van EnerShi

Project F1rst verbonden aan Solar Racing Groningen

Solar Racing Groningen is in februari 2017 opgericht in Groningen door een klein groepje studenten met een passie voor techniek. Op dit moment bestaat Solar Racing Groningen uit zeven personen. Echter breidt de groep zich snel uit en streeft men uiteindelijk naar een team van ongeveer vijftien tot twintig mensen. Het huidige team van Solar Racing Groningen legt nu de basis voor toekomstige studenten die het project later kunnen overnemen en verder kunnen ontwikkelen. Project F1rst is gevraagd dit project te ondersteunen waar mogelijk. Zie hieronder de nieuwsbrief van Solar Racing Groningen voor de laatste stand van zaken bij dit project.   De zomer update van Solar Racing Groningen! Nee, wij zitten niet stil deze zomer! Ook in de zomervakantie werken wij hard door aan ons project. Het is namelijk een veel te leuk en interessant project voor een pauze en er is genoeg te doen. Lees onze (tweede) nieuwsbrief en wees op de hoogte van onze activiteiten. Een interview met onze 'teamleader' Jeroen BrattingaJeroen Brattinga is onze teammanager. Jeroen is 20 jaar oud, opgegroeid in Joure en volgt de opleiding elektrotechniek aan de Hanzehogeschool te Groningen. In zijn (enige) vrije tijd naast het project houdt hij zich bezig met drummen bij…

Lees verderProject F1rst verbonden aan Solar Racing Groningen

Innovatieve windturbine Mega Windforce

Project F1rst ondersteunt Mega Windforce BV in de ontwikkeling van een uniek type windturbine. MegaWindForce (MWF) begon in 2015 met de constatering dat het business model in de wind-industrie volledig afhankelijk is van subsidies. Op lange termijn is dat model niet houdbaar. Dit betekent dat radicale hervorming nodig is om verdere CO2-reductie te realiseren en een rendabel commercieel business model te realiseren. Schermafbeelding 2017 05 27 om 12.26.34 Medeoprichter en uitvinder Keesjan Klant had een aantal jaren eerder al een nieuw transmissiesysteem uitgevonden, de S-drive, dat 20% efficiënter is dan alle bestaande systemen. Het denkwerk begon met de gedachte dit transmissiesysteem toe te passen in de windindustrie. De windmolens leken op dat moment tegen een maximumopbrengst van 8 MW aan te lopen. De enorme krachten die gepaard gaan met de daarvoor benodigde enorme windmolens resulteren in toenemende materiaal (in)toleranties en hoge onderhoudskosten. De oplossing lag volgens MWF in lichtere materialen, koeling en een andere overbrenging. Dit bracht echter nog steeds niet een zodanig substantiële kostenreductie en verhoging van de efficiency, dat productie zonder subsidie mogelijk zou worden. Wat belangrijk is, is dat 80% van de opgewekte energie door een windmolen wordt opgebracht door de buitenste 20% van de bladen. Vanuit…

Lees verderInnovatieve windturbine Mega Windforce