Seminar Data in dienst van onderhoud

‘Data’ krijgt een steeds grotere rol in de samenleving. Dinsdag 26 juni was er bij de Koninklijke Marine in Den Helder een mede door Project F1rst georganiseerd seminar om te bespreken wat de kansen zijn voor het optimaliseren van onderhoud. Daarbij ging het vooral over hoe je data kunt gebruiken om: – degradatie van systemen te detecteren en je zodoende – kunt zien aankomen wanneer een systeem zal falen zodat je – de tijd hebt om onderhoud te plannen en uit te voeren Daarnaast werd ingegaan op het gebruik van data en sensoren als hulpmiddel bij het uitvoeren van een Blanket Search nadat een schip schade heeft opgelopen. Slimmer onderhoud Door slimme algoritmes te ontwikkelen kan machine-data worden gebruikt om te voorspellen hoe lang een systeem nog kan blijven functioneren. Als je de onderhoudsplanning daarop aanpast, kun je voorkomen dat een systeem defect raakt. Dit heeft uiteraard een gunstig effect op de materiële gereedheid. Daarnaast is het gunstig dat je het onderhoud kunt uitvoeren op een moment dat dat goed uitkomt, en kun je reservedelen tijdiger bestellen waardoor je minder last hebt van levertijden. De verschillende sprekers gingen in op het gebruik van data die al nu al direct toegankelijk is, met een vooruitblik naar het beschikbaar maken van data die wel in de besturing van aparte installaties aanwezig is, maar nog niet gemakkelijk toegankelijk is voor analyse en op het integreren van respectievelijk trillings- en emissiegegevens in de dataset. Autonome Schade-detectie Op het eerste gezicht heeft Blanket Search weinig te maken met data. Toch liggen ook hier grote mogelijkheden. Machinedata kunnen gebruikt worden voor de interpretatie van schade en anderzijds wat het gebruik van nieuwe sensoren kan toevoegen aan het schadebeeld. Zeker in een tijd waarin de schepen groter en bemanningen kleiner worden is innovatie op dit gebied broodnodig. Een proefopstelling hiervan kon worden bekeken in flexibele containers waarmee TNO het onderzoek op dit gebied ondersteunt. Samenwerking Om de nieuwe technologie op tijd in nieuwe scheepsklassen te kunnen implementeren, is het nodig om eendrachtig samen te werken met diverse partners. Als toonbeeld van de urgentie die daarvoor nodig is, ondertekenden de Koninklijke Marine en de DAMEN-groep, een intentieverklaring waarin wordt afgesproken samen kennis te ontwikkelen om de nieuwe scheepstypen zo goed mogelijk klaar te stomen voor de nieuwste mogelijkheden die het gebruik van data biedt.