Innovatiesubsidie met de MKB innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Op 20 april 2021 gaat de MIT-regeling landelijk weer open. De regeling heeft drie verschillende subsidies:
– kennisvouchers
– subsidie voor haalbaarheidsonderzoek
– subsidie voor samenwerkingsprojecten research en development.

De kennisvoucher geeft 50% subsidie op een kennisvraag (over vernieuwing van een product, proces of dienst) die wordt beantwoord door een kennisinstelling, tot een maximum subsidie van € 3.750. 

Met MIT haalbaarheid wordt ondersteuning gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek om inzicht te krijgen in de economische en technische sterke en zwakke kanten, kansen én risico’s van een vernieuwende idee, project, dienst of procedé. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek besluit de ondernemer uiteindelijk om daadwerkelijk over gaan tot de ontwikkeling van de innovatie. De subsidie bedraagt 40% van de kosten voor onafhankelijk innovatieadvies, loonkosten van werknemers en eigen uren, apparatuur en materiaal.

De kennisvouchers en de subsidie voor haalbaarheidsonderzoek zijn zeer laagdrempelig. De ervaring van de afgelopen jaren leert dan ook dat de aanvraag moet worden ingediend op de eerste dag van de openstelling. Voor twee is dat 20 april 2021. De R&D samenwerking opent 1 juni 2020. Deze geeft een subsidie van 35% op ontwikkelingstrajecten. En tegenstelling tot de andere twee subsidies worden de ingediende projecten gerangschikt op basis van het aantal punten dat in de beoordeling wordt toegekend. Het project met de meeste punten wordt als eerste toegekend, net zo lang totdat de subsidiepot leeg is. 

In principe komen alle MKB-ondernemers in aanmerking voor de MIT. Wel moet het project vallen onder een van de volgende inhoudelijke thema’s:
1. energie en duurzaamheid,
2. gezondheid en zorg,
3. landbouw, water en voedsel,
4. veiligheid
5. sleuteltechnologieën
In de praktijk zullen de meeste innovaties hier wel onder vallen. 

De MIT is echt een mooie subsidie om de eerste stap in een nieuwe ontwikkeling financieel wat aantrekkelijker te maken. De aanvraag voor een voucher of subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek is ook niet heel erg tijdrovend. Wat wel belangrijk is op tijd de offertes aan te vragen die de te maken kosten onderbouwen. Die moeten namelijk tegelijk met de aanvraag worden aangeleverd. De eigen gemaakte uren zijn subsidiabel tegen een forfaitair tarief van € 60. Met een combinatie van eigen uren en subsidie kunnen de kosten voor materiaal of inhuur van derden gedekt worden uit de subsidie. De haalbaarheidsstudie hoeft op die manier in principe alleen de inzet van eigen uren te kosten.

Uitgebreidere informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mit-regeling

Mijn ervaring met de MIT-subsidie is alleen maar positief. De afgelopen jaren heb ik vele ontwikkelingstrajecten begeleid waarbij de MIT-subsidie heeft geholpen met het in kaart brengen van de haalbaarheid. Vaak is de MIT de eerste subsidiestap in zo’n traject. In de volgende fase (experimentele ontwikkeling, prototype) zijn vaak andere subsidies mogelijk die een deel van de kosten en daarmee een stuk risico wegnemen. Graag help ik bij het opstellen van een succesvolle aanvraag. Vrijblijvend sparren kan uiteraard altijd. Wacht niet te lang, want het is zo 20 april.