Innovatieve windturbine Mega Windforce

Project F1rst ondersteunt Mega Windforce BV in de ontwikkeling van een uniek type windturbine. MegaWindForce (MWF) begon in 2015 met de constatering dat het business model in de wind-industrie volledig afhankelijk is van subsidies. Op lange termijn is dat model niet houdbaar. Dit betekent dat radicale hervorming nodig is om verdere CO2-reductie te realiseren en een rendabel commercieel business model te realiseren. Schermafbeelding 2017 05 27 om 12.26.34 Medeoprichter en uitvinder Keesjan Klant had een aantal jaren eerder al een nieuw transmissiesysteem uitgevonden, de S-drive, dat 20% efficiënter is dan alle bestaande systemen. Het denkwerk begon met de gedachte dit transmissiesysteem toe te passen in de windindustrie. De windmolens leken op dat moment tegen een maximumopbrengst van 8 MW aan te lopen. De enorme krachten die gepaard gaan met de daarvoor benodigde enorme windmolens resulteren in toenemende materiaal (in)toleranties en hoge onderhoudskosten. De oplossing lag volgens MWF in lichtere materialen, koeling en een andere overbrenging. Dit bracht echter nog steeds niet een zodanig substantiële kostenreductie en verhoging van de efficiency, dat productie zonder subsidie mogelijk zou worden. Wat belangrijk is, is dat 80% van de opgewekte energie door een windmolen wordt opgebracht door de buitenste 20% van de bladen. Vanuit…

Lees verderInnovatieve windturbine Mega Windforce