Op 17 april aanstaande gaat de MIT subsidieregeling weer open. U kunt subsidie aanvragen voor een innovatie-adviesproject of een haalbaarheidsproject. Deze regeling is zeer populair, dus indiening op 17 april is gewenst. Groot voordeel van deze regeling is dat de subsidie bij toekenning 100% wordt bevoorschot. Project F1rst helpt u graag bij het succesvol indienen van een aanvraag. Voor vrijblijvend advies kunt u altijd contact met ons opnemen.

De MIT subsidie staat open voor MKB-bedrijven in de topsectoren:

- Agri&Food
- Chemie
- Creatieve Industrie
- Energie
- High Systemen & Materialen inclusief doorsnijdend thema ICT
- Life Science & Health
- Logistiek
- Tuinbouw en Uitgangsmaterialen
- Water

Daarbij is van belang dat:

  • De werkzaamheden die betrekking hebben op het project zijn nog niet gestart voor ontvangst van de aanvraag 
  • Er is geen verplichting aangegaan met een derde partij voor ontvangst van de aanvraag
  • Het project heeft betrekking op een nieuw product, dienst of productieproces of een aanmerkelijke vernieuwing daarvan
  • Uw onderneming is niet in moeilijkheden
  • U heeft in hetzelfde kalenderjaar nog niet subsidie ontvangen op grond van deze regeling

Innovatie-adviesproject 
Wilt u als mkb-onderneming een nieuw product, dienst of productieproces ontwikkelen of vernieuwen, maar u zit met een kennisvraag die u niet zelf kunt beantwoorden? Dan is het bij een innovatie-adviesproject mogelijk een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie in te schakelen die u adviseert over een toepassingsgerichte kennisvraag dan wel adviseert over en begeleid bij de marktintroductie van een nieuw product of een nieuwe dienst. Het advies kan technisch, organisatorisch of economisch van aard zijn. 

De in redelijkheid te maken kosten voor het inschakelen van een kennisinstelling of een onafhankelijke adviesorganisatie voor advies al dan niet op basis van te verrichten nader onderzoek, zijn subsidiabel. 

Haalbaarheidsproject 
Wilt u als mkb-onderneming overgaan tot een onderzoek of ontwikkeling van een project maar wilt u eerst onderzoeken, analyseren of het project haalbaar is? Dan is het bij een haalbaarheidsproject mogelijk om inzicht te krijgen in de sterke en de zwakke punten van een project en de kansen en risico’s. Waarbij u ook antwoord krijgt op welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn. Het doel van een haalbaarheidsproject is dat u op basis van het onderzoek een besluit kunt nemen om over te gaan tot verdere onderzoek of ontwikkeling. 

Binnen een haalbaarheidsproject is het ook mogelijk dat u het onderzoek zelf uitvoert. U hoeft dus niet persé een kennisinstelling of een adviesorganisatie in te schakelen. 

 

januari 2018

Project F1rst doet momenteel voor de Koninklijke Marine het projectmanagement voor het maritieme innovatiecluster Ship Data Science. Onder dit cluster vallen verschillende projecten die met elkaar gemeen hebben dat met behulp van sensoriek meer en meer continu data wordt vergaard waarmee onder meer onderhoud van installaties aan boord van schepen kan worden voorspeld. Daardoor moeten de kosten van onderhoud naar beneden gaan en de betrouwbaarheid omhoog. Andere voorbeelden zijn het met behulp van sensoren vaststellen van de schade na een impact en het bemeten van uitlaatgassen (zowel voor voorspellend onderhoud als verduurzaming). Binnen deze projecten is ruimte voor het testen en doorontwikkelen van innovatieve oplossingen vanuit het bedrijfsleven! Belangstellenden kunnen zich melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

24 november 2017

EnerShi ontwikkelt nieuwe energieopslagsystemen. Het uitgangspunt daarbij is betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. EnerShi gelooft daarom niet dat lithium-ion batterijen de toekomst zijn. Systemen met deze batterijen zijn niet allen brand- en explosiegevaarlijk, EnerShi vindt ze ook niet duurzaam genoeg. Als de batterijen na een jaar of zes worden afgeschreven blijven er teveel materialen over die niet hergebruikt worden. EnerShi gebruikt daarom zoveel mogelijk natuurlijke hulpbronnen en herbruikbare materialen in de systemen. EnerShi heeft Energy Discs ontwikkeld. Energy Discs is een wereldwijd gepatenteerd systeem en wordt in december 2017 getest bij EnTranCe in Groningen.

Solar Racing Groningen is in februari 2017 opgericht in Groningen door een klein groepje studenten met een passie voor techniek. Op dit moment bestaat Solar Racing Groningen uit zeven personen. Echter breidt de groep zich snel uit en streeft men uiteindelijk naar een team van ongeveer vijftien tot twintig mensen. Het huidige team van Solar Racing Groningen legt nu de basis voor toekomstige studenten die het project later kunnen overnemen en verder kunnen ontwikkelen. Project F1rst is gevraagd dit project te ondersteunen waar mogelijk.

Zie hieronder de nieuwsbrief van Solar Racing Groningen voor de laatste stand van zaken bij dit project.